2010 Feature Film “Crowd of Three”Production Companies
Film-makers Inc. /
Pony Canyon inc. / Nikkatsu / Siglo / Eiseigekijyo /
Kadokawashoten / MusicOnTv / Yoake / Little more Co., Ltd
Director
TATSUSHI OMORI
Starring
SHOUTA MATSUDA / KENGO KOURA / SAKURA ANDO