2009 Feature Film “Villon’s Wife”Production Companies
FujiTV / Papado / Shinchosya / NihonEigaEisei Housou
Co Production Company
Film-makers Inc.
Director
KICHITARO NEGISHI
Starring
TAKAKO MATSU / TADANOBU ASANO / RYOUKO HIROSUE /
SATOSHI TSUMABUKI / SHINICHI TSUTSUMI
Awards
[MONTREAL WORLD FILM FESTIVAL]
Best Director : KICHITARO NEGISHI
[JAPAN ACADEMY PRIZE]
Best Actress : TAKAKO MATSU