2008 Feature Film “FureFure Girl”Production Companies
TV Asahi / Shouchiku / Vap / Dentsu /
LesProsEntertainment / Eiseigekijyo / Syueishya / Nippon Shuppan Hanbai /
Littelemore Co.,Ltd.
Co Production Company
Film-makers Inc.
Director
KENSAKU WATANABE
Starring
YUI ARAGAKI / KENTO NAGAYAMA / TOKIO EMOTO /
YOSHIKI SAITO / SHYOUTA SOMETANI / TAKASHI NAITO