2003 Feature Film “9 Souls”Production Companies
Littlemore co.,Ltd. / Tohokushinshya / Eiseigekijyo /
Film-makers Inc.
Director
TOSHIAKI TOYODA
Starring
YOSHIO HARADA / RYUHEI MATSUDA // KOJI CHIHARA /
ONIMARU / ITSUJI ITAO / KEE / MAME YAMADA / TAKUJI SZUKI /
GENTA DAIRAKU